قالب فروشگاهی Digitheme

دانلود قالب فروشگاهی Digitheme
دانلود بسته نصبی قالب فروشگاهی Digitheme

پیش نمایش قالب فروشگاهی Digitheme

 • رایگان
 • نسخه ۲٫۵
 • حجم فایل ۲۳٫۲MB
 • RTL
 • فارسی

قالب خبری Goodnews

دانلود قالب خبری Goodnews

پیش نمایش قالب خبری Goodnews

 • رایگان
 • نسخه ۵٫۸٫۲
 • حجم فایل ۲۳٫۲MB
 • RTL
 • فارسی

قالب فروشگاهی Veneno

دانلود قالب فروشگاهی Veneno

پیش نمایش قالب فروشگاهی Veneno

 • رایگان
 • نسخه ۱٫۷
 • حجم فایل ۷٫۳MB
 • RTL
 • فارسی

قالب تخصصی پزشکی Medicom

دانلود قالب فارسی تخصصی پزشکی Medicom نسخه ۲٫۰٫۹٫۴

پیش نمایش قالب فارسی تخصصی پزشکی Medicom

 • رایگان
 • نسخه ۲٫۰٫۹٫۴
 • حجم فایل ۴۵MB
 • RTL
 • فارسی
 • + وردپرس
 • + دیتابیس

قالب املاک Real Homes

دانلود فارسی املاک Real Homes

پیش نمایش فارسی املاک Real Homes

 • رایگان
 • نسخه ۲٫۶٫۳
 • حجم فایل ۳۷٫۹MB
 • RTL
 • فارسی
 • + وردپرس
 • + دیتابیس

قالب چند منظوره Zephyr

دانلود قالب چند منظوره Zephyr

دانلود فایل آموزش قالب چند منظوره Zephyr

پیش نمایش قالب چند منظوره Zephyr

 • رایگان
 • نسخه ۲٫۵٫۱
 • حجم فایل ۱۲۳٫۲MB (2 فایل)
 • RTL
 • فارسی
 • + وردپرس
 • + دیتابیس

قالب فروشگاهی Kuteshop

دانلود قالب فروشگاهی Kuteshop

پیش نمایش قالب فروشگاهی Kuteshop

 • رایگان
 • نسخه ۱٫۵٫۳٫۵
 • حجم فایل ۷۶٫۳MB
 • RTL
 • فارسی
 • + وردپرس

قالب شرکتی Avada

دانلود قالب شرکتی Avada

پیش نمایش قالب شرکتی Avada

 • رایگان
 • نسخه ۳٫۸٫۴
 • حجم فایل ۷۳٫۹MB
 • RTL
 • فارسی
 • + وردپرس

قالب فروشگاهی Alo Shop

دانلود قالب فروشگاهی Alo Shop

پیش نمایش قالب فروشگاهی Alo Shop

 • رایگان
 • نسخه ۱٫۶
 • حجم فایل ۹۱٫۷MB
 • RTL
 • فارسی
 • + وردپرس
 • + دیتابیس

قالب چند منظوره آموزشی Eduma

دانلود قالب چند منظوره آموزشی Eduma

پیش نمایش قالب چند منظوره آموزشی Eduma

 • رایگان
 • نسخه ۲٫۴٫۲
 • حجم فایل ۱۰۶٫۴MB
 • RTL
 • فارسی
 • + وردپرس
 • + دیتابیس